3. juuni 2008

KADRINA VALLA LASTE ÕPPEREIS-LAAGER

NB! Huvilistel palume ühendust võtta kooli arendusjuhiga: Heli Preismann, heli@kadrina.edu.ee, 3225677

Korraldajad: Kadrina Vallavalitsus ja Kadrina Valla Külade Ühendus.
Toimumisaeg: 04.-08. augustil 2008.
Toimumiskoht: Vihula vald, Vainupea küla, Kadrina Keskkooli Õppehoone.
Osalustasu: á 250 EEK-i lapse kohta (5 päeva).
Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Kadrina vallast.

Laagri eesmärk: Võimaldada Kadrina valla lastele õpetavat ja mõnusat õppereisielamust, mis sisaldab loovaid ja käelisi tegevusi, sportlikke tegevusi ning looduselamusi. Laagri korraldamine on noorsootöö ja noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks läbi uute teadmiste ja oskuste omandamise mitte-formaalse õppimise keskkonnas.

Programm: 5 õppereisipäeva, millest 3 päeval 2x päevas toimub väljasõit Karepa Kalame tallu ja 2 väljasõitu ekskursioonile Vihula ja Haljala valdade piirkonda. Päev sisaldab 4 toidukorda ja mitmekesiseid huvitavaid tegevusi: meisterdamised, sportlikud mängud, vaba aeg koos turvalise suplusega meres jpm.
Sõit Kadrinast 04.augustil kell 08:30 ja tagasi 08. augustil orienteeruvalt kell 15:00-16:00.

Eelregistreerimine toimub kuni 15.06.2008. Hilisem registreerimine maksab 350 EEK-i. Piiratud arv osalejaid (40 kohta)! Varajane registreerimine tagab osaluse! Projektijuht: Anastasia Mägi, mob.tel. 56560891, e-post: anastasiamagi@planet.ee

Täiendavat infot kooli kodulehe juunikuu infolehel.

Kommentaare ei ole: