20. jaan 2010

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Lapsevanemad on korduvalt küsinud, milliste miinuskraadide juures võib laps koju jääda või suusatundidest puududa. Vastuseks toome väljavõtte sotsiaalministri 17. jaanuari 2007. a määrusest nr 6:

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.
(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) -20 °C ja madalam 1.-6. klassis;
2) -25 °C ja madalam 7.-9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temp-l kuni -10 °C;
2) 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temp-l kuni -15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee/ avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Kommentaare ei ole: