22. okt 2007

"MIS SIIS LOEB, KUI LUGEMINE ENAM EI LOE..."

Eelmisel neljapäeval oli koolis lastevanematele loeng sellest, kuidas kutsuda lapsi lugema. Lektoriks oli logopeed Pille Kriisa. Kahjuks nägin mina meie klassi vanematest seal vaid ühte tubli ema, kes ennast harima oli tulnud (kiidan veel kord!). Ju kõigil teistel olid mõjuvad põhjused mitte tulla. Meie algklasside õpetajad olime enamus kohal. Kuigi peaks seda teemat juba teadma ja valdama, on ikka alati hea kuulda, kas ka mingeid uusi suundi või nippe räägitakse.
Sellest loengust jäi minu kõrvu kõlama see, et 1 lapsevanem saab 3x nädalas 15 min jooksul lapsega koos olles palju rohkem oma last arendada, kui õpetaja koolis. Anti ka soovitus, et vanem võiks kodus vahel mitte televiisorit vaadata, vaid hoopis midagi lugeda. Siis hakkab ka laps huvi tundma, mida ema või isa loeb ja tahab samasugune olla. Veel räägiti PAARIS LUGEMISEST. See on meetod, mille abil saavad lapsevanemad ja eakaaslased toetada lugemisoskuse ja -huvi kujunemist. Sest kõige tähtsam on tekitada /hoida huvi lugemise vastu. Kes selle vastu lähemalt huvi tunneb, võib minu käest materjali küsida.

Kommentaare ei ole: