8. nov 2007

LASTEVANEMATE KOOLITUSPÄEV

Kadrina Keskkooli 1. klasside lastevanematele mõeldud koolituspäev toimub laupäeval, 24. novembril Arbavere Puhkekeskuses kella 10-15. Päeva viib läbi psühholoog Margit Tamm koolituskeskusest Sensus.
Teemad:
  • kooliga kohanemine
  • kas lapsel on probleeme
  • õpiraskuste märkamine
  • ja mis teid huvitab

Lisaks loengule saab ka ise küsida, on rühmatööd, kohvipaus, osalevad ka klassijuhatajad.

Oma osavõtust teatage klassijuhatajale nimeliselt hiljemalt 9. novembriks.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
KOOLITUSPÄEVA KAVA

Teema: Koolikohanemine ja õpiraskused
Toimumiskoht: Arbavere
Toimumise aeg: 24. 11.07
Lektor: Margit Tamm, psühholoog, MSc

Esialgne ajakava:

10.00 -11.30 Kooliküpsus ja koolikohanemine. Õpetajatega seotud kohanemine ja
kaaslastega seotud kohanemine. Kuidas laps käitumisega oma probleemidest
märku annab. Kuidas käituda kui juba on tekkinud probleemid.
Esimese loenguosa lõpus koostatakse koos nimekiri probleemidest
ja olukordadest, millega õpetajad ja lapsevanemad on sellel õppeaastal juba
silmitsi seisnud. Tutvustatakse probleemilahendusvõtteid.

11.30 – 12.15 Rühmatöö: Probleemidele lahenduse otsimine, kasutades eelnevalt õpitud
tehnikaid

Kohvipaus

13.00 – 14.30 Õpiraskuste märkamine ja ennetamine. Õpiraskuste liigid, verbaalsed
ja mitteverbaalsed õpiraskused. Mälu ja õppimine. Kuidas aidata last õppida
õppima. Tutvustatakse lihtsamaid õppimisvõtteid ja enesejuhendamis-
treeningut (Meichenbaum, 1977).
Teise loenguosa lõpus koostatakse loetelu õppimisega seotud probleemidest,
millega õpetajad ja lapsevanemad on sellel õppeaastal silmitsi seisnud.

14.30 – 15.00 Rühmatöö: Valitud probleemidele lahenduse otsimine. Enesejuhendamis-
treeningu harjutamine konkreetsete näidete põhjal.

15. 00 - .... Kokkuvõte koolituspäevast, tagasiside.

Kommentaare ei ole: